Ibadah Perspektif Sufistik

4 Nov

ibadah perspektif sufistikJudul : Ibadah Perspektif Sufistik

Penulis : Imam al-Ghazali

Harga : Rp 36.500,00

Penerbit : Risalah Gusti

Ibadah dalah pengertian Islam bukan semata-mata melaksanakan ritus yang diwajibkan, seperti shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan melaksanakan haji. Lebih jauh dari itu, ibadah adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, melaksanakan kehendak-Nya, melalui jalan dan cara yang telah ditetapkan-Nya.

Inti dari semua itu adalah ibadah dalam bentuk ritual, dan itulah satu-satunya kunci untuk melaksanakan ibadah yang penuh makna. Ibadah yang menggali dimensi ruhaniah dan ritus peribadatan. Ruhani disini tidak dimaksudkan sebagai pemilahan antara aspek ruhani dan jasmani. Karenanya, merupakan aspek ritual yang tak terpisahkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: